Reklamacje

Reklamacje

Reklamacje / Serwis od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 tel.kom. +48 600 801 052

 

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji przez EMOS PL jest spełnienie wymagań zawartych w  poniższym regulaminie.

 

REGULAMIN OBSŁUGI REKLAMACJI

 

§ 1. Przedmiot

1.     Niniejszy regulamin określa zasady i warunki postępowania reklamacyjnego w przypadku wystąpienia wady w produktach EMOS PL.

2.     Firma EMOS PL na swoje produkty udziela gwarancji na okres 24 miesięcy liczony od daty wystawienia faktury sprzedaży przez EMOS PL.

3.     Gwarancja udzielana jest firmie, która dokonała zakupu bezpośrednio od EMOS PL w oparciu o dokument zakupu.

4.     Roszczenia reklamacyjne podmiotów trzecich nie są rozpatrywane.

5.     Dokumentacja postępowania reklamacyjnego prowadzona jest przez osobę odpowiedzialną za rozpatrywanie reklamacji.

 

§ 2. Warunki przyjęcia reklamacji

1.     Nabywca zobowiązany jest odesłać reklamowany towar do Siedziby EMOS PL za pośrednictwem:

  • firmy kurierskiej FedEx;
  • przedstawiciela handlowego (tylko w przypadku, gdy ma on możliwość dostarczenia przedmiotu reklamacji

do siedziby EMOS PL w ciągu 7 dni).

2.     Zgłaszany do reklamacji produkt musi być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

3.     Do każdego zwracanego towaru musi zostać dołączone kompletnie wypełnione ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE, które znajduje się w siedzibie firmy oraz na stronie www.emos.pl

4.     Reklamacji nie podlegają produkty:

  • uszkodzone mechanicznie;
  • eksploatowane niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowane;
  • z naruszoną konstrukcją poprzez ingerencję Nabywcy.

5.     W przypadku wymienionym w punkcie 4. wadliwy towar zostanie odesłany do Nabywcy na jego koszt.

 

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1.     EMOS PL zobowiązuje się zakończyć postępowanie reklamacyjne w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy) od daty wpłynięcia do magazynu towaru reklamowanego.

2.     Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, EMOS PL może dokonać:

  • naprawy wadliwego produktu;
  • wymiany produktu na podobny o nie gorszych parametrach i czasie eksploatacji;
  • wymiany produktu na nowy;
  • zwrotu kosztów na podstawie korekty dokumentu zakupu, jeśli nie jest możliwe załatwienie reklamacji w żaden z powyższych sposobów.

3.     O sposobie załatwienia reklamacji decyduje EMOS PL.

4.     EMOS PL, na życzenie Nabywcy, zobowiązuje się do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.

5.     Pełnowartościowy towar zostaje dostarczany do Nabywcy wraz z najbliższym zamówieniem, za pośrednictwem przedstawiciela lub wysłany. 

EMOS PL zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli z przyczyn niezależnych od EMOS PL zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

Druki reklamacyjne
(aktualny od: 1.10.2007, format plika: PDF, wielkość plika:  53,3 KB)

Druki reklamacyjne
(aktualny od: 1.10.2007, format plika: XLS, wielkość plika:  20,5 KB)

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

 

Działalność naszej firmy jest zgodna z unijnymi przepisami o ochronie środowiska.
 

 Informacje o Kosztach gospodarowania odpadami (KGO)

Kosz


Etykiety energetyczne

 

 

 

 

 

 

 

© EMOS spol. s r.o., Wszelkie prawa zastrzeżone. Dodaj stronę do ulubionych.