Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj zniżki 12 zł na pierwszy zakup
Strona główna Reklamacja produktu

Reklamacja produktu

1 Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

Reklamowany produkt powinien być przesłany na nasz magazyn razem z FORMULARZEM REKLAMACYJNYM (patrz niżej) na adres EMOS PL sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „reklamacja”.  

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji pełnowartościowy Towar odsyłany jest na adres podany przez Konsumenta.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY>>>Formularz reklamacyjny